Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategické dokumenty
I.Průmysl a stavebnictví
I.asuroviny
I.bmateriály
I.fprůmyslová odvětví (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika …)
I.gstavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.aelektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.benergetické služby
II.cjaderná energetika
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
II.fdruhotné zdroje energie
II.iplynárenství
II.jropa a ropné produkty
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.bpodnikatelská infrastruktura
III.dzahraniční obchod a podpora exportu
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.gnetechnické inovace
IV.hinovační podnikání
V.Informační a komunikační technologie
V.aširokopásmové připojení
V.bvysokorychlostní sítě
V.cinfrastruktura ICT
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.Vzdělávání
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.aaktivní politika zaměstnanosti
VII.bnezaměstnanost
VII.cslužby zaměstnanosti
VII.dadaptabilita pracovní síly
VII.emobilita pracovní síly
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.bohrožené skupiny
VIII.crovné příležitosti
VIII.daktivní stárnutí obyvatel
VIII.ezačleňování cizinců
IX.Sociální služby
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
X.Rodinná politika
X.asoulad soukromého a pracovního života
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.bvodní doprava
XI.cželezniční doprava
XI.dletecká doprava
XI.emultimodální doprava
XI.finteligentní dopravní systémy
XI.gdrážní doprava
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.bnakládání s odpady
XII.cochrana a sanace půdy
XII.dregenerace znečištěných oblastí
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.fbiodiverzita
XII.gomezování hluku a vibrací
XII.hodvádění a čištění odpadních vod
XII.iochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.jjakost povrchových a podpovrchových vod
XIII.Zdravotnictví
XIII.dzdravé stárnutí obyvatel
XIV.Cestovní ruch
XIV.ainfrastruktura cestovního ruchu
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.bkulturní památky a umění
XVI.Bydlení
XVII.Veřejná správa
XVII.alegislativní a regulační prostředí
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XVIII.azemědělství
XVIII.blesnictví
XVIII.crybářství
XVIII.dpotravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.afinance a finanční trhy
XIX.brozpočtování a makroekonomika
XIX.cbankovnictví
XIX.hpracovněprávní vztahy
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.abezpečnost a veřejný pořádek
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XX.csoudnictví
XX.ezahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.fobrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.gochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.hlidská práva
XX.iEvropská unie
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIII.abezpečnost výrobků a služeb
XXIII.bdozor nad trhem
XXIII.cpráva spotřebitelů
XXIII.dvymáhání práv spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění