*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuEvropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018)
[EU Plast 2018]
Název dokumentu anglickyA European Strategy for Plastics in a Circular Economy (2018)
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení16.1.2018
Doba platnosti2018 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie představuje hlavní závazky k opatřením na úrovni EU. Nicméně bude třeba zapojit i soukromý sektor spolu s vnitrostátními a regionálními orgány, městy a občany. Podobně bude k uskutečnění změny mimo hranice Evropy zapotřebí i mezinárodní spolupráce. show
Implementace
Strategie navrhuje konkrétní akce zaměřené na uskutečnění této vize oběhového hospodářství v oblasti plastů. Cílem Komise bude dosáhnout zásadního pokroku v rámci svého současného mandátu a připravit podmínky pro dlouhodobější opatření. Bude nezbytné, aby svou roli sehráli i další klíčoví aktéři. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2018) 28 final


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*