Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018)

1. Zlepšení ekonomické stránky a kvality recyklace plastů

Design umožňující recyklovatelnost

Podpora poptávky po recyklovaných plastech

Lepší a harmonizovanější oddělený sběr a třídění

2. Omezení plastového odpadu a zamezení znečišťování

Předcházení plastovému odpadu v životním prostředí

Stanovení jasného regulačního rámce pro biologicky rozložitelné plasty

Narůstající problém mikroplastů

3. Podpora inovací a investic na cestě k oběhovému řešení

4. Využívání celosvětových opatření