*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
EU Evropa 2020 / Europe 2020 (2010) 2010 2020
EU Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020 2012 2020
EU Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007) 2007 --
EU Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006) 2006 --
EU Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011) 2011 --
EU Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě 2020 2009 2020
EU Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016 2012 2016
EU Strategie Evropské komise pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012) 2012 --
EU Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu (2005) 2005 --
EU Tematická strategie pro městské životní prostředí (2006) 2006 --
EU Územní agenda Evropské unie 2020 (2011) 2011 2020
Dokumentů: 11


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*