*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuGlobální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016)
[EUGS 2016]
Název dokumentu anglickyGlobal Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (2016)
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení1.6.2016
Doba platnosti2016 - průběžně
Popis dokumentu
Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU se opírá o vizi a ambici silnější Unie, která je ochotná a schopná zajistit významný přínos pro své občany i pro svět. show
Implementace
1. EU přezkoumá stávající odvětvové strategie a vytvoří a zavede nové tematické či geografické strategie souladu s politickými prioritami této globální strategie. Prvním krokem v této činnosti musí být, že se všichni relevantní aktéři dohodnou na jasných postupech a harmonogramech. show
*