Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

8. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2030 - EAP (2022)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The 8th Environment Action Programme – EAP (2022)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
6.4.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
8. akční program pro životní prostředí se zaměřuje na urychlení zelené transformace na klimaticky neutrální, udržitelné, netoxické, odolné a konkurenceschopné oběhové hospodářství, které účinně využívá zdroje a je založeno na energii z obnovitelných zdrojů, a to spravedlivým, rovným a inkluzivním show
Implementace
Akční program stanoví prioritní cíle a určuje základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení. Zavádí monitorovací rámec pro měření pokroku Unie a jejích členských států při dosahování prioritních cílů 8. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/591 ze dne 6. dubna 2022
TXT