*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuEvropská strategie energetické bezpečnosti (2014)
Název dokumentu anglickyEuropean Energy Security Strategy (2014)
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení28.5.2014
Doba platnosti2014 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie vymezuje oblasti, ve kterých je třeba v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém výhledu přijmout určitá rozhodnutí či uskutečnit určitá konkrétní opatření umožňující reagovat na problémy týkající se energetické bezpečnosti. show
Implementace
Komise: • zajistí, aby byla provedena opatření stanovená v jejím sdělení o vnější energetické politice ze září 2011, show
Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014) je implementačním plánem k dokumentuEnergie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM/2014/0330


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*