*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuEnergie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010)
Název dokumentu anglickyEnergy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy (2010)
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení10.11.2010
Doba platnosti2010 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie "Energie 2020" stanovuje vize a cíle EU pro energetický sektor v nadcházejícím desetiletí. Prioritou jsou energetické úspory, investice do energetické infrastruktury nebo budování inteligentních sítí. Evropská komise v strategii určila pět hlavních priorit: show
Implementace
Implementace je prováděna prostřednictvím implementačních dokumentů (viz níže).
Na Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010) navazuje implementační dokumentEnergetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi (2011)
Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2010) 639 final


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*