*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Směrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuSměrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)
[EU CriticalInfrastruct 2008]
Název dokumentu anglickyEU directive on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (2008)
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení8.12.2008
Doba platnosti2008 - průběžně
Popis dokumentu
Ve Společenství existuje určitý počet evropských kritických infrastruktur (EKI), jejichž narušení nebo zničení by mělo závažné přeshraniční dopady. To se může týkat přeshraničních účinků na více odvětví způsobených vzájemnou závislostí propojených infrastruktur. show
Implementace
Primární a konečnou odpovědnost za ochranu evropských kritických infrastruktur (EKI) nesou členské státy a vlastníci/provozovatelé těchto infrastruktur. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
2008/114/ES


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ano Ne neuvedeno neuvedeno
*