*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
EU Strategy on Adaptation to Climate Change (2013)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
16.4.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Obecným cílem strategie EU pro přizpůsobení je přispět k lepší odolnosti Evropy vůči změně klimatu. To znamená zlepšit připravenost a schopnost reagovat na dopady změny klimatu na místní, regionální, národní a evropské úrovni, připravit soudržný přístup a zlepšit koordinaci. show
Implementace
Evropská komise bude usnadňovat koordinaci politik a usilovat o spolupráci s členskými státy prostřednictvím stávajícího Výboru pro změnu klimatu. show
*