*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

i
tisk

Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
A New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness (2016)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
10.6.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Dovednosti jsou odrazovým můstkem pro zaměstnatelnost a prosperitu. Získají-li lidé patřičné dovednosti, budou mít všechny předpoklady pro to, aby si našli kvalitní práci a jakožto sebevědomí a aktivní občané využili veškerého svého potenciálu. show
Implementace
Pravomoc, pokud jde o obsah výuky a organizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, mají sice členské státy, ale aby se dosáhlo smysluplných a udržitelných výsledků, je zapotřebí vyvinout společné úsilí. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2016) 381 final
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*