Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Directive EU on the promotion of the use of energy from renewable sources (2009)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
23.4.2009
Doba platnosti
2009 - průběžně
Popis dokumentu
Směrnice stanovuje společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Stanovuje závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. show
Implementace
Komise sleduje původ biopaliv a biokapalin spotřebovaných ve Společenství a dopady jejich výroby, včetně dopadů v důsledku nepřímých změn ve využívání půdy, na využívání půdy ve Společenství a  v  hlavních dodavatelských třetích zemích. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
2009/28/ES
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno