*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The role of education and training in the implementation of the Europe 2020 strategy (2011)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
4.3.2011
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Vzdělávání a odborná příprava hrají zásadní úlohu při naplňování cílů strategie Evropa 2020 zaměřených na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a to zejména tím, že občany vybavují dovednostmi a kompetencemi, které evropská ekonomika a evropská společnost potřebují k zachování show
Implementace
Komise má v plné shodě s členskými státy dále posilovat propojení mezi prováděcími opatřeními pro strategický rámec „Vzdělávání a odborná příprava 2020“ (ET 2020) a prováděcími opatřeními pro strategii Evropa 2020, zejména pokud jde o pracovní cykly, předkládání zpráv a určování cílů. show
Na EU 2020 Education 2011 navazuje implementační dokument
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rada Evropské unie 2011/C 70/01
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*