Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
3.3.2010
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: – Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. – Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. show
Implementace
Cíle Strategie Evropa 2020 jsou ve vzájemném vztahu a jsou prvořadé pro dosažení celkového úspěchu. Komise navrhuje převést cíle EU do podoby vnitrostátních cílů a směrů, a tím zaručit, že každý členský stát strategii Evropa 2020 přizpůsobí své konkrétní situaci. show
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější