Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Priorita EU: Zelená dohoda pro Evropu - "Green Deal" 2019-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
EU Priority: The European Green Deal 2019-2024
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Garant za instituci
Evropská komise
Datum schválení
11.12.2019
Doba platnosti
2019 - 2024
Popis dokumentu
Zelená dohoda pro Evropu je plán, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Toho má být dosaženo tak, že ve všech oblastech politiky přeměníme klimatické a environmentální výzvy v příležitosti a zajistíme, aby byl tento přechod inkluzivní a spravedlivý pro všechny. show
Implementace
Zelená dohoda pro Evropu obsahuje soubor opatření, která mají: - podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství - zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2019) 640 final
Poznámka k dokumentu
6 priorit Komise na období 2019-2024
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_cs
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno