Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Priorita EU: Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí 2019-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
EU Priority: An economy that works for people 2019-2024
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Garant za instituci
Evropská komise
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2019 - 2024
Popis dokumentu
Jednotlivci a podniky v EU mohou prosperovat pouze za předpokladu, že hospodářství zohledňuje jejich zájmy. Jedinečné sociálně tržní hospodářství Unie umožňuje jednotlivým ekonomikám růst a zároveň odstraňovat nerovnost a snižovat míru chudoby. show
Implementace
Je zapotřebí podporovat malé a střední podniky, které tvoří páteř evropského hospodářství. Zároveň je nezbytné dokončit unii kapitálových trhů a dále prohloubit hospodářskou a měnovou unii.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2020) 14 final
Poznámka k dokumentu
6 priorit Komise na období 2019-2024
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_cs
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno