*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuInovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020
[EU BIOECO 2012-2020]
Název dokumentu anglickyInnovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe 2012-2020
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schváleníneuvedeno
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Cílem strategie biohospodářství EU je připravit cestu pro inovativnější a konkurenceschopnější společnost, jež bude účinněji využívat zdroje a zajistí rovnováhu mezi zajišťováním potravin a udržitelným využíváním obnovitelných zdrojů k průmyslovým účelům a zároveň bude dbát na ochranu životního show
Implementace
Strategie obsahuje akční plán hlavních opatření Evropské komise, která jsou nezbytná k provádění cílů strategie biohospodářství. Tato opatření vycházejí ze sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, z programu Horizont 2020 a dalších příslušných politických iniciativ, mezi něž patří např. show
*