Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Innovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe 2012-2020
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Cílem strategie biohospodářství EU je připravit cestu pro inovativnější a konkurenceschopnější společnost, jež bude účinněji využívat zdroje a zajistí rovnováhu mezi zajišťováním potravin a udržitelným využíváním obnovitelných zdrojů k průmyslovým účelům a zároveň bude dbát na ochranu životního show
Implementace
Strategie obsahuje akční plán hlavních opatření Evropské komise, která jsou nezbytná k provádění cílů strategie biohospodářství. Tato opatření vycházejí ze sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, z programu Horizont 2020 a dalších příslušných politických iniciativ, mezi něž patří např. show