*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Innovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe 2012-2020
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Cílem strategie biohospodářství EU je připravit cestu pro inovativnější a konkurenceschopnější společnost, jež bude účinněji využívat zdroje a zajistí rovnováhu mezi zajišťováním potravin a udržitelným využíváním obnovitelných zdrojů k průmyslovým účelům a zároveň bude dbát na ochranu životního show
Implementace
Strategie obsahuje akční plán hlavních opatření Evropské komise, která jsou nezbytná k provádění cílů strategie biohospodářství. Tato opatření vycházejí ze sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, z programu Horizont 2020 a dalších příslušných politických iniciativ, mezi něž patří např. show
*