Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment (2018)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
11.10.2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Zavedení udržitelného a oběhového biohospodářství má znamenat posílení konkurenceschopnosti odvětví biohospodářství a podpoří vytváření nových hodnotových řetězců v celé Evropě při současném zlepšování celkového stavu našich přírodních zdrojů. show
Implementace
Cíl strategie pro biohospodářství z roku 2012 „připravit cestu pro inovativnější a konkurenceschopnější společnost, jež bude účinněji využívat zdroje a zajistí rovnováhu mezi zajišťováním potravin a udržitelným využíváním obnovitelných zdrojů k průmyslovým show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2018) 673 final