*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Nová evropská agenda pro kulturu (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
22.5.2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Nová evropská agenda pro kulturu reaguje na výzvu evropských lídrů přispívat více prostřednictvím kultury a vzdělávání k vytvoření soudržných společností a nabízet vizi atraktivní Evropské unie. show
Implementace
Úspěšné provedení nové agendy EU pro kulturu a akcí, jež zahrnuje, vyžaduje úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, Radou, členskými státy i subjekty působícími v odvětví kultury a rovněž zapojení všech těchto stran. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2018) 267 final
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Nová agenda umožňuje účinnější propagaci kultury jako nositele identity a soudržnosti, motoru sociálně-ekonomického rozvoje a faktoru, který přímo podněcuje mírumilovné vztahy, a to i prostřednictvím mezilidských kontaktů vyplývajících ze vzdělávacích projektů či projektů pro mládež se zvláštním zaměřením na země západního Balkánu a země procesu rozšíření. Komise také hodlá využít tuto agendu ke zdůraznění kulturního rozměru udržitelného rozvoje a ke snazšímu provedení Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně nrl neuvedeno
*