Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategické dokumenty

Dokument Od Do
8. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2030 - EAP (2022) 2022 2030
Akční plán digitálního vzdělávání EU (2018) 2018 --
Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 (2017) 2017 2025
Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky (2018) 2018 --
Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi (2011) 2011 --
Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010) 2010 --
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010) 2010 2020
Evropská směrnice o odpadech (2008, změna 2018) 2008 --
Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014) 2014 --
Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018) 2018 --
Evropská úmluva o krajině (2000) 2000 --
Evropský strategický plán pro energetické technologie - plán SET (2007) 2007 --
Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016) 2016 --
Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020 2012 2020
Mládež v pohybu (2010) 2010 --
Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016) 2016 --
Nová evropská agenda pro kulturu (2018) 2018 --
Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2018) 2018 --
Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa (2020) 2020 --
Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006) 2006 --
Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011) 2011 --
Plán na podporu oživení Evropy "NextGenerationEU" (2020) 2021 2027
Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (2011) 2011 --
Priorita EU: Evropa připravená na digitální věk 2020-2024 2020 2024
Priorita EU: Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí 2019-2024 2019 2024
Priorita EU: Nový impuls pro evropskou demokracii 2019-2024 2019 2024
Priorita EU: Podpora evropského způsobu života 2019-2024 2019 2024
Priorita EU: Silnější Evropa ve světě 2014-2024 2019 2024
Priorita EU: Zelená dohoda pro Evropu - "Green Deal" 2019-2024 2019 2024
Rámec EU pro dosažení udržitelného používání pesticidů (2009) 2009 --
Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020-2030 (2014) 2014 --
Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (2002) 2002 --
Směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009) 2009 --
Směrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008) 2008 --
Společná zemědělská politika EU [akt. 2013] 2013 --
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009) 2009 2020
Strategie EU pro boj proti terorismu (2005) 2005 --
Strategie EU pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012) 2012 --
Strategie EU pro Podunají (2010) 2010 --
Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) 2013 --
Strategie EU pro region Baltského moře (2009) 2009 --
Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016 2012 2016
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života (2020) 2020 2030
Tematická strategie EU pro městské životní prostředí (2006) 2006 --
Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím (2018) 2018 --
Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011) 2011 --
Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (2015) 2015 --
Územní agenda Evropské unie 2020 (2011) 2011 2020
Závěry Rady EU o vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2010) 2010 --
Dokumentů: 49