*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010) 2010 2020
Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2006) 2006 --
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
7. Akční program EU pro životní prostředí do roku 2020 – EAP (2014) 2014 --
Akční plán digitálního vzdělávání EU (2018) 2018 --
Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 (2017) 2017 2025
Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi (2011) 2011 --
Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii (2010) 2010 --
Evropská směrnice o odpadech (2008, změna 2018) 2008 --
Evropská strategie energetické bezpečnosti (2014) 2014 --
Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (2018) 2018 --
Evropská úmluva o krajině (2000) 2000 --
Evropský strategický plán pro energetické technologie - plán SET (2007) 2007 --
Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016) 2016 --
Inovace pro udržitelný růst: Biohospodářství pro Evropu 2012-2020 2012 2020
Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007) 2007 --
Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016) 2016 --
Nová evropská agenda pro kulturu (2018) 2018 --
Nová strategie EU v oblasti lesnictví (2014) 2014 --
Plán jednotného evropského dopravního prostoru – Bílá kniha (2011) 2011 --
Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (2011) 2011 --
Rámec EU pro dosažení udržitelného používání pesticidů (2009) 2009 --
Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020-2030 (2014) 2014 --
Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu (2002) 2002 --
Směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009) 2009 --
Směrnice EU o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008) 2008 --
Společná zemědělská politika EU [akt. 2013] 2013 --
Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009) 2009 2020
Strategie EU pro boj proti terorismu (2005) 2005 --
Strategie EU pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2012) 2012 --
Strategie EU pro Podunají (2010) 2010 --
Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) 2013 --
Strategie EU pro region Baltského moře (2009) 2009 --
Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016 2012 2016
Tematická strategie EU pro městské životní prostředí (2006) 2006 --
Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011) 2011 --
Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (2015) 2015 --
Územní agenda Evropské unie 2020 (2011) 2011 2020
Závěry Rady EU o vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2010) 2010 --
Dokumentů: 36

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Mládež v pohybu (2010) 2010 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 39


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*