*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MPSV Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020 2012 2020
MPSV Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020 2015 2017
MPSV Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 2013 2020
MPSV Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 2017 2022
MPSV Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011) 2011 --
MPSV Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 2015 2025
MPSV Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 2013 2017
MPSV Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 2008 --
MPSV Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008) 2008 --
MPSV Národní strategie ochrany práv dětí (2012) 2012 2018
MPSV Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 2016 2025
MPSV Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020 2015 2020
MPSV Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 2014 2020
MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022 2018 2022
MPSV Strategie sociálního začleňování 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 15

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
MPSV Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018 2017 2018
MPSV Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
MPSV Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016) 2016 --
MPSV Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016] 2008 2018
MPSV Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015] 2014 2023
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 20


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*