*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

i
tisk

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
423. Oddělení bezpečnosti práce
Datum schválení
23.7.2008
Doba platnosti
2008 - průběžně
Popis dokumentu
Národní politika BOZP je průřezovým strategickým dokumentem, a to jak ve vztahu k resortním působnostem Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu, tak i k ostatním resortům, jichž se nepřímo dotýká, jako například v oblasti bezpečnosti technických show
Implementace
Strategické cíle a priority Národní politiky BOZP jsou vždy rozpracovány cestou aktuálního Národního akčního programu BOZP do konkrétních adresných a termínovaných úkolů. show
Výchozí legislativa
Sdělení EK z 6. června 2014 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014 - 2020. Členské státy se v dokumentu vyzývají, aby zvážily přezkum svých národních strategií s ohledem na nový strategický rámec EU ve směrech, které strategický rámec určuje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení vlády České republiky č. 920 ze dne 23. července 2008
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno
*