*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)

Úřad práce ČR (ÚP)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV)

*