Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí

Strategický dokument

Dokument Od Do
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020 2012 2020
Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020 2015 2017
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 2013 2020
Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 2017 2022
Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011) 2011 --
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 2015 2025
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 2013 2017
Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 2008 --
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008) 2008 --
Národní strategie ochrany práv dětí (2012) 2012 2018
Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 2016 2025
Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020 2015 2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 2014 2020
Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022 2018 2022
Strategie sociálního začleňování 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 15

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje sociálních služeb ČR 2017-2018 2017 2018
Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016) 2016 --
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016] 2008 2018
Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015] 2014 2023
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 20
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů