*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

i
tisk

Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Operational Programme Employment 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Sekce ekonomiky a evropských fondů
Datum schválení
26.8.2014
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Zaměstnanost (OP Z) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. show
Implementace
Operační program zaměstnanost je implementován prostřednictvím výzev k podání projektových žádostí. Implementaci zajišťuje Řídicí orgán OP Z (MPSV).
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013
Usnesení vlády č. 867/2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu "Zaměstnanost" pro účely podpory z Evropského sociálního fondu CCI 2014CZ05M9OP001
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č. 533
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno
*