Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
odbor rozvoje a bezpečnosti ICT
Datum schválení
22.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Materiál s názvem „Strategie rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022“ byl vypracován jako součást prací na realizaci a rozvoji Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí v souladu s ustanoveními § 4a zákona č. 73/2011 Sb. show
Implementace
Na SR ICT MPSV bude navazovat obsáhlejší dokument "Informační koncepce resortu MPSV" a z ní vycházející informační koncepce ostatních subjektů resortu MPSV. Na tyto pak naváže vlastní Implementační plán Informační koncepce MPSV a OSS
Výchozí legislativa
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
zápis z PV MPSV
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno