Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
4. Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
Datum schválení
14.12.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Analýza reaguje na aktuální vývoj trhu práce, zejména na nesoulad mezi jeho nabídkovou a poptávkovou stranou, a předkládá soubor opatření k eliminaci příčin vzniku těchto nesouladů. show
Implementace
Koordinací opatření z pohledu gesce MPSV se spolugescí MV, MSp.
Výchozí legislativa
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. října 2014 č. 835 o Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1127 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano půlročně k 31. 3. a 30.9. běžného roku neuvedeno