*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAnalýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016)
[ANPTP ČR 2016]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci4. Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
Datum schválení14.12.2016
Doba platnosti2016 - průběžně
Popis dokumentu
Analýza reaguje na aktuální vývoj trhu práce, zejména na nesoulad mezi jeho nabídkovou a poptávkovou stranou, a předkládá soubor opatření k eliminaci příčin vzniku těchto nesouladů. show
Implementace
Koordinací opatření z pohledu gesce MPSV se spolugescí MV, MSp.
Výchozí legislativaUSNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. října 2014 č. 835 o Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1127 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano půlročně k 31. 3. a 30.9. běžného roku neuvedeno

Archiv

*