Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Odbor strategií a plánování
Datum schválení
17.9.2015
Doba platnosti
2015 - 2017
Popis dokumentu
Koncepce představuje zásadní strategický dokument, jehož absence měla negativní dopady na formování politik resortu v předchozích vládních obdobích. show
Implementace
Implementační plán Koncepce resortu práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017, s výhledem do roku 2020 (dále jen „Implementační plán“) tvoří nedílnou součást Koncepce resortu práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017, s výhledem do roku 2020 (dále jen „Koncepce“). show
Výchozí legislativa
Programové prohlášení vlády, schválené usnesením č. 96 z 12. 2. 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada vedení MPSV č. 26 dne 17. 9. 2015
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Struktura dokumentu je naplněna Koncepcí i Implementačním plánem.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno