Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Employment Policy Strategy 2020 (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
MPSV/Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek/oddělení koncepcí a strategií trhu práce
Datum schválení
15.10.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Základní strategický dokument vymezující priority a strategická opatření v oblasti politiky zaměstnanosti s cílem naplnit cíle politiky zaměstnanosti stanovené strategií Evropa 2020 pro ČR.
Implementace
Do roku 2017 stanovena Implementace prostřednictvím materiálu Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (schváleno usnesením vlády č. 891/2014). V oblasti podpory zaměstnanosti mládeže pak Realizačním plánem programu Záruky pro mládež České republiky. show
Na SPZ ČR 2015-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (Strategie zaměstnanosti) vychází z materiálu Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020 a jejích příloh (Koncepce zaměstnanosti), která byla schválena poradou vedení MPSV v dubnu 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
835 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 3 roky (v polovině platnosti, tj. 2017) neuvedeno