Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (2014-2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
MPSV/Odbor trhu práce
Datum schválení
3.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2017
Popis dokumentu
Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (dále jen aktivizační opatření) mají sloužit k realizaci Strategie politiky zaměstnanosti. Přestože se česká ekonomika postupně vrací k ekonomickému růstu, jde o pozvolný proces, jehož udržitelnost je nejistá. show
Implementace
Implementace Strategie politiky zaměstnanosti si vyžádá sérii dílčích implementačních dokumentů s kratším časovým horizontem (cca 3 roky) – tzv. akčních plánů. show
AOTP ČR 2014 - 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
891 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně čtvrtletně neuvedeno