*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Národní program přípravy na stárnutí 2008-2012

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program přípravy na stárnutí 2008-2012
[NPPS ČR 2008-2012]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciMinisterstvo práce a sociálních věcí
Datum schválení9.1.2008
Doba platnosti2008 - 2012
Popis dokumentu
Program je základním strategickým dokumentem ve vztahu k seniorům a stárnutí populace. Stanovuje základní principy a strategické priority na období let 2008 až 2012. show
Implementace
V rámci každé priority program určuje konkrétní opatření spolu s gescí a termínem plnění. Každoroční hodnoticí zpráva se předkládá Radě vlády pro seniory ke schválení. Na hodnoticí zprávě spolupracují jednotlivé resorty, ktajské a místní samosprávy a nestátní organizace. show
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno

Novější

*