*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Sekce sociální a rodinné politiky, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Datum schválení
21.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Rámcový dokument, který určuje směřování sociálních služeb v ČR na následující období. Vychází z obecné vize, že tato národní strategie stanovuje pouze globální cíle sociální politiky, resp. sociálních služeb. show
Implementace
Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2018
Výchozí legislativa
Zákon 108/2006 Sb.o sociálních službách
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
245 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*