*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025
[NSRSS ČR 2016-2025]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciSekce sociální a rodinné politiky, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Datum schválení21.3.2016
Doba platnosti2016 - 2025
Popis dokumentu
Rámcový dokument, který určuje směřování sociálních služeb v ČR na následující období. Vychází z obecné vize, že tato národní strategie stanovuje pouze globální cíle sociální politiky, resp. sociálních služeb. show
Implementace
Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2018
Výchozí legislativaZákon 108/2006 Sb.o sociálních službách
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
245 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*