Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie sociálního začleňování 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Social Inclusion Strategy 2021-2030
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Datum schválení
20.1.2020
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategie sociálního začleňování je národní dokument zastřešující hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. show
Implementace
Pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření, která budou uvedena v Akčním plánu ke Strategii, provádí Komise pro sociální začleňování, zřízená jako stálý poradní a koordinační orgán ministra práce a sociálních věcí. show
Na SSZ ČR 2021-2030 navazuje implementační dokument
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
55 / 2020
PDF