Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie sociálního začleňování 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
-
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
MPSV / Sekce pro sociální a rodinnou politiku
Datum schválení
8.1.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie (dále jen „EU“) v programovém období 2014-2020. show
Implementace
Pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření uvedených ve Strategii bude provádět Komise pro sociální začleňování zřízená za tímto účelem při MPSV.
Výchozí legislativa
Strategie Evropa 2020, Národní program reforem ČR; Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování; Stategie byla vypracována v návaznosti na úkol vyplývající z nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
24 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno