Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Sekce sociální a rodinné politiky
Datum schválení
12.10.2015
Doba platnosti
2015 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 představuje rámcový dokument, který vymezuje směr budování systému sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi v České republice. Koncepce bude základním podkladem pro tvorbu zákona o dostupném sociálním bydlení. show
Implementace
Do 30. června každého kalendářního roku je ministryně práce a sociálních věcí povinna předat Zprávu o plnění cílů a opatření Koncepce. Za realizaci odpovídá MPSV (spolupráce MMR a MLP).
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2014 č. 153
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
810 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno