Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Sekce pro sociální a rodinnou politiku
Datum schválení
31.5.2012
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování představuje ucelenou a systematickou koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování až do roku 2020. show
Implementace
Vzhledem ke komplexnímu charakteru problematiky sociálního začleňování a nezastupitelnému významu konkrétních a měřitelných cílů a opatření bude tato Vize v roce 2014 doplněna o vlastní akční plán – strategii, jež operacionalizuje Vizí popsané priority do specifických cílů a opatření politik, které show
Výchozí legislativa
-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválená 21. poradou vedení MPSV konanou dne 31. května 2012
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno