*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020
[DV SZ MPSV 2012-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciSekce pro sociální a rodinnou politiku
Datum schválení31.5.2012
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování představuje ucelenou a systematickou koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování až do roku 2020. show
Implementace
Vzhledem ke komplexnímu charakteru problematiky sociálního začleňování a nezastupitelnému významu konkrétních a měřitelných cílů a opatření bude tato Vize v roce 2014 doplněna o vlastní akční plán – strategii, jež operacionalizuje Vizí popsané priority do specifických cílů a opatření politik, které show
Výchozí legislativa-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválená 21. poradou vedení MPSV konanou dne 31. května 2012
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*