Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
MPSV, 401. oddělení koncepcí a strategií trhu práce
Datum schválení
1.7.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Dokument řeší rozvoj digitální gramotnost občanů ČR takovým způsobem, aby byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění.
Implementace
Nositelem implementace strategie je Fond dalšího vzdělávání, gestorem implementace strategie je MPSV. show
Výchozí legislativa
Přípravou materiálu bylo na základě Usnesení vlády ČR ze dne 29. 6. 2011 č. 503 pověřeno jako hlavní gestor MPSV za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (spolugestor). Strategii na základě zadání MPSV zpracoval Fond dalšího vzdělávání (FDV), který spolupracoval s experty z celé řady oblastí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
523 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno