*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2016]
[AP SDG ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciMPSV, 401. oddělení koncepcí a strategií trhu práce
Datum schválení7.7.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Cílem tohoto dokumentu je rozvoj optimálních nástrojů, které umožní, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních a komunikačních technologiích a globalizaci. show
Implementace
Nositelem implementace strategie je v souladu se Strategií Fond dalšího vzdělávání (FDV), gestorem implementace strategie je MPSV, které pak bude samotnou realizaci implementace koordinovat ve spolupráci s MŠMT. show
AP SDG ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentuStrategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020
Výchozí legislativaStátní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice, Usnesení vlády 203/2013 z 20. 3. 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
616 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně k 30. 6. neuvedeno

Novější

*