» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 08/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcí

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYvyžadující vznikstrategieStrategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030Strategie sociálního začleňování 2021-2030Koncepce prevencea řešení problematiky bezdomovectví 2021-2030Pracovně právní vztahyBezpečnost práceZaměstnanostarekvalifikaceKolektivnívyjednáváníMzdya jinéodměnyza práciDůchodovézabezpečeníNemocensképojištěníSociální péčePéče apracovnípodmínkyžen amladistvýchPrávníochranamateřstvíPéče o rodinu a dětiPéče o občanypotřebujícízvláštní pomocKoncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015-2017, s výhledem do roku 2020Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2016+ Zákon č. 435/2004 Sb., ozaměstnanostiZákon č. 155/1995 Sb., odůchodovémpojištěníZákon č. 187/2006 Sb., onemocenskémpojištěníZákon č. 582/1991 Sb.,o organizaci aprovádění sociálníhozabezpečeníZákon č.247/2014 Sb.,o poskytováníslužby péče odítě v dětskéskupiněZákon č.251/2005 Sb., o inspekcipráceZákon č. 589/1992Sb., o pojistnémna soc. zabezp. apříspěvku na státní pol. zaměstn.Zákon č. 117/1995Sb., o státnísociální podpořeZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčnímminimuZákon č.108/2006Sb., osociálníchslužbáchAkční plán k naplnění Národní strate-gie ochrany práv dětí 2016-2020Národní strategie ochrany práv dětí2012-2018Koncepceprevence a řešeníproblematikybezdomovectví vČR do roku 2020Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálníhozačleňování (2012-2020)Strategie sociálního začleňování 2014-2020Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobámse zdravotním postiženímZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziStrategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí Interní protikorupční program MPSVNárodní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025Akční plán Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2017-2025Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025Koncepcerodinné politiky ČR(2017)Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory(2011) Program záruky pro mládež (2014+)Implementační plán Programu Záruky pro mládež ČR 2014-2020Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práciAnalýza nabídky a poptávky na trhu práce - Seznam opatření (2016)
zobrazit legendu