Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva práce a sociálních věcíZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 2021 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování 2012-2020 2012 2020
Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí 2015-2017, s výhledem do roku 2020 2015 2017
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 2013 2020
Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 2017 2022
Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (2011) 2011 --
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 2015 2025
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 2013 2017
Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) 2008 --
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2008) 2008 --
Národní strategie ochrany práv dětí (2012) 2012 2018
Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 2016 2025
Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 2021 2025
Strategie digitální gramotnosti ČR 2015-2020 2015 2020
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (2015) 2014 2020
Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022 2018 2022
Strategie sociálního začleňování 2021-2030 2021 2030
Dokumentů: 16

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán 2021-2023 Strategie sociálního začleňování 2021-2030 2021 2023
Akční plán Strategie digitální gramotnosti 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce - seznam opatření (2016) 2016 --
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2008-2018 [akt. 2016] 2008 2018
Operační program Zaměstnanost 2014-2020 [akt. 2015] 2014 2023
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 22