Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj
I.Průmysl a stavebnictví
I.asuroviny
I.bmateriály
I.dprůmyslové zóny
I.erekonstrukce podnikatelské infrastruktury (brownfileds)
I.fprůmyslová odvětví (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika …)
I.gstavebnictví
I.htechnická normalizace
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.aelektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.benergetické služby
II.cjaderná energetika
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
II.fdruhotné zdroje energie
II.gteplárenství
II.hkombinovaná výroba tepla a elektřiny
II.iplynárenství
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.bpodnikatelská infrastruktura
III.cslužby pro podnikání
III.dzahraniční obchod a podpora exportu
III.esociální podnikání
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.gnetechnické inovace
IV.hinovační podnikání
IV.iochrana práv průmyslového vlastnictví
IV.jspecializované poradenské služby
V.Informační a komunikační technologie
V.aširokopásmové připojení
V.bvysokorychlostní sítě
V.cinfrastruktura ICT
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
V.einteroperabilita
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.flidské zdroje VaV
VI.gústavní a ochranná výchova
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.aaktivní politika zaměstnanosti
VII.bnezaměstnanost
VII.cslužby zaměstnanosti
VII.dadaptabilita pracovní síly
VII.emobilita pracovní síly
VII.fpružné formy zaměstnávání
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.bohrožené skupiny
VIII.crovné příležitosti
VIII.daktivní stárnutí obyvatel
VIII.ezačleňování cizinců
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
IX.efinancování sociálních služeb
IX.ftransformace sociálních služeb
X.Rodinná politika
X.asoulad soukromého a pracovního života
X.bpéče a práva dítěte
X.cohrožené děti
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.bvodní doprava
XI.cželezniční doprava
XI.dletecká doprava
XI.emultimodální doprava
XI.finteligentní dopravní systémy
XI.gdrážní doprava
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
ZPO2