Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva dopravy

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Dopravní politika České republiky 2021-2027 s výhledem do roku 2050 2021 2027
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 2015 2020
Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017] 2013 2020
Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020 2016 2020
Koncepce městské a aktivní mobility 2021-2030 2021 2030
Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030 2020 2025
Národní kosmický plán 2020-2025 2020 2025
Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR (2017) 2017 --
Strategie BESIP 2021-2030 2020 2030
Strategie rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050 2021 2027
Vize rozvoje autonomní mobility ČR (2017) 2017 --
Dokumentů: 11

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Operační program Doprava 2014-2020 2014 2023
Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ČR 2017-2021 2017 2021
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 14
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů