Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
III.Podnikání a zahraniční obchod
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.gnetechnické inovace
IV.jspecializované poradenské služby
V.Informační a komunikační technologie
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.flidské zdroje VaV
VI.gústavní a ochranná výchova
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.aaktivní politika zaměstnanosti
VII.dadaptabilita pracovní síly
VII.emobilita pracovní síly
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.bohrožené skupiny
VIII.crovné příležitosti
VIII.ezačleňování cizinců
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
X.Rodinná politika
X.asoulad soukromého a pracovního života
X.bpéče a práva dítěte
X.cohrožené děti
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XII.Životní prostředí
XIII.Zdravotnictví
XIII.cživotní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.dzdravé stárnutí obyvatel
XIII.enemocnost a úrazovost
XIV.Cestovní ruch
XIV.cpropagace a marketing cestovního ruchu
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.bkulturní památky a umění
XV.cpropagace a marketing kultury
XVI.Bydlení
XVII.Veřejná správa
XVII.alegislativní a regulační prostředí
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.cveřejné služby
XVII.ddigitalizace agend veřejné správy
XVII.fkomunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.afinance a finanční trhy
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.ezahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.hlidská práva
XX.iEvropská unie
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.atělesná výchova, sport, turistika
XXI.bzájmová činnost a rekreace
XXI.dNNO
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIII.abezpečnost výrobků a služeb
XXIV.Udržitelný rozvoj
XXIV.audržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění