*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015)
[OP VVV ČR 2015]
Název dokumentu anglickyOperational Programme Research, Development and Education
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituciOdbor strategie a řízení OP VVV
Datum schválení13.5.2015
Doba platnosti2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). show
Implementace
Implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhá na několika úrovních. Za správné a efektivní řízení OP VVV je odpovědný Řídicí orgán - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.
Usnesení vlády č. 867/2012.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí komise C(2015)3371 ze dne 13. 5. 2015, kterým se přijímá operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
PDF
Hodnocení SEAMZP168K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuZe strany České republiky byl OP VVV schválen usnesením vlády č. 557/2014.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno

Archiv

*