*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020 2016 2020
MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 2015 2020
MŠMT Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020 2014 2020
MŠMT Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015 2008 2015
MŠMT Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015) 2015 2020
MŠMT Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 2007 2015
MŠMT Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 2014 2020
MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
MŠMT Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015 2008 2015
Dokumentů: 9

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015) 2014 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 10


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*