Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2009-2012

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
MŠMT
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2009 - 2012
Popis dokumentu
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT vychází ze závěrů pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, z dlouhodobých cílů stanovených strategiemi nadresortních orgánů a ze zkušeností s naplňováním koncepcí show
Implementace
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství na období 2009 – 2012 představuje základní dokument zastřešující aktivity v oblasti primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže.