*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www stránky
web ke strategiím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Strategie,
cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů


Rozpočty,
finance

.. ve vztahu
   ke strategiím


Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity


Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Akreditační komise pro vyšší vzdělání (AKPVV)

Česká školní inspekce (ČŠI)

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

Výzkumný ústav pedagogický (VÚP)

*