Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Youth Strategy for years 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
odbor pro mládež
Datum schválení
12.5.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce 2020 určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži ve věkovém rozmezí do 30 let, které dále rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů. show
Implementace
Úkoly vyplývající z plánů aktivit Koncepce 2020 zabezpečují jednotlivé resorty (= ministerstva) včetně zajištění finančních prostředků z vlastních zdrojů na realizaci úkolů. show
Výchozí legislativa
Usnesením ze dne 23.května 2012 č. 365 uložila vláda ministru školství, mládeže a
tělovýchovy do 31. března 2014 předložit na jednání schůze vlády návrh nové koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže platné od 1. ledna 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
342 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 30. duben 2017, 30. listopad 2020 neuvedeno