*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání 2010-2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
MŠMT
Datum schválení
15.3.2010
Doba platnosti
2010 - 2013
Popis dokumentu
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání schválila vláda na svém zasedání dne 15. března 2010 usnesením č. 206. Cílem realizace úkolů tohoto materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému. show
Implementace
Národní akční plán inkluzívního vzdělávání představuje základní dokument zastřešující aktivity v oblasti podpory inkluzívního vzdělávání v České republice.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
206 / 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
*