*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání 2010-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán inkluzívního vzdělávání 2010-2013
[NAPIV ČR 2010-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituciMŠMT
Datum schválení15.3.2010
Doba platnosti2010 - 2013
Popis dokumentu
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání schválila vláda na svém zasedání dne 15. března 2010 usnesením č. 206. Cílem realizace úkolů tohoto materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému. show
Implementace
Národní akční plán inkluzívního vzdělávání představuje základní dokument zastřešující aktivity v oblasti podpory inkluzívního vzdělávání v České republice.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
206 / 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
*